PRODUCTS  
 
CHIN HSI HSU CO.,LTD
Office : NO.11, Lane 58, Ho-Chiang St. Taipei 104 Taiwan
E-mail : cafm.sam@msa.hinet.net Tel : 886-2-26645830Fax : 886-2-25060520
Factory : No.51-1,Lane 83,Sec.1 Beishen Rd, Shenkeng Siang, Taipei County 222 Taiwan
No. 245, Sec2 Luocuo Rd. Puxin Hisang, Chang Hua 513 Taiwan